Het bedrijf Geometius uit Almere voorziet de gemeente Lelystad al jarenlang van drone-apparatuur. Nu wil ook het waterschap hiermee experimenteren.Vorige week werd er op de Veldweg in Lelystad voor het eerst een testvlucht uitgevoerd voor Waterschap Zuiderzeeland. Deze week volgt er een tweede testvlucht aan de Alikruikweg in Biddinghuizen. Het doe is om te kijken of drones in de toekomst toegepast kunnen worden in de werkzaamheden die de waterbeheerder uitvoert.

Aan de Veldweg werd een demo gehouden waarbij er beelden zijn gemaakt van de Houtribtocht (die langs Het Belevenissenbos loopt). Deze tocht wordt voorzien van natuurvriendelijke oevers en om de werkzaamheden vooraf beter te kunnen inschatten meet de drone van Geometius tijdens ‘de grid’ de hoogte van de oevers en wordt de steiltegraad van de taluds bepaald.

| “Betere inschatting van benodigde materialen, grond en tijd” |

Henk Bosma van de afdeling Geo-informatie bij de gemeente Lelystad: “En als we straks gaan graven om de tocht breder te maken, moeten we weten hoeveel grond er vrijkomt. Dat scheelt enorm in de aanvoer en afvoer van grond en materialen, maar ook in de planning voor de duur van de werkzaamheden. Kortom: de kosten kunnen door deze dronevlucht vooraf veel beter inzichtelijk gemaakt worden.”

Dronepiloot_DSC2191

Vervolgens worden de gemaakte foto’s van de Houtribtocht in een rekeningprogramma omgevormd tot een 3D-beeld van het gebied. Geometius, dat naast Almere ook in Arnhem is gevestigd, leverde de drone en apparatuur. De gemeente Lelystad is één van de eerste Nederlandse gemeenten die hiermee werken. Volgens Bosma toont dat de innovatiedrang bij de provinciehoofdstad: “Het team Geo-informatie van de gemeente Lelystad voert zelf de drone vluchten uit, onze landmeters zijn gecertificeerde drone-piloten. De drone is eigendom van de gemeente Lelystad. Ook voeren wij zelf de berekeningen en verwerking uit.

Vanuit de gemeente is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de drone voor ons vakgebied. Na onderzoek bleek dat dit loont en zijn de werknemers van de gemeente Lelystad gecertificeerd om met de drone te vliegen. Wij voeren nu zelf de werkzaamheden uit en verwerken ook zelf onze data.”

3D-model

Voordat er gevlogen werd, zijn er met de landmeterspullen een aantal markeerpunten ingetekend die de drone tijdens zijn vlucht langsgaat. “De software in drone maakt daarmee een gedetailleerd 3D-model. Daarvan maken wij als gemeente al langer gebruik, maar het Waterschap Zuiderzeeland deed dat tot nu toe nog niet”, zo licht Bosma de samenwerking toe.

Kennis delen

“Deze testvluchten met de drone zijn dan ook bedoeld om de kennis die wij als gemeente hiermee hebben te delen met het Waterschap. Onder het motto: eenmaal inwinnen, meervoudig gebruiken worden dergelijke investeringen beter benut. Bovendien kunnen we door in de praktijk te tonen wat de meerwaarde is, alle vergader- en directiekamers overslaan en gaan we direct de praktische kant tonen. Hiervoor kunnen dit soort vernieuwingen sneller doorgevoerd worden.”

| “Leerzaam om te zien wat er mogelijk is met dronebeelden” |

Wim Kers senior projectmedewerker Waterinformatie bij Waterschap Zuiderzeeland is dan ook in zijn nopjes met de samenwerking bij deze dronevluchten op de Veld- en Alikruikweg: “De gemeente Lelystad bezit samen met hun leverancier Geometius over veel informatie die wij kunnen gebruiken. Het is voor ons dan ook heel leerzaam om te zien wat er allemaal mogelijk is met dronebeelden.”

_DSC2204

Vervolgtraject

Op een later tijdstip wordt besloten of Waterschap Zuiderzeeland vaker gebruik gaat maken van deze techniek om de werkzaamheden te stroomlijnen. Het vervolgtraject is op dit moment dan ook nog niet duidelijk, maar na deze twee testvluchten lijkt de invoering van drones bij Waterschap Zuiderzeeland slechts een kwestie van tijd. Kers: “De eerste signalen zijn positief. Het zou mij dan ook verwonderen als het bij deze twee dronevluchten blijft.”

 

By Richard Bender

Richard is een sportieveling en schrijft graag over sport. Maar ook dynamische ondernemers neemt hij graag in het vizier voor een goed gesprek.