Âne Papma, manager Foreign Direct Investment van de OMFL, ervaart het dagelijks: “Succes genereer je met succes”. Hij zet zich in om meer buitenlandse bedrijven te interesseren voor vestiging in Flevoland. Daarnaast wil hij die bedrijven binnen Nederland de best mogelijke plek geven. Niet zelden is Flevoland dan een goede keuze. De OMFL werkt hierbij nauw samen met de NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency), een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Het werkgebied is Azië, Amerika en een deel van Europa. Op basis van profielen wordt bekeken welke organisaties passen bij Nederland. En welke vervolgens bij Flevoland. “Het is belangrijk om focus aan te brengen. Dat is soms best lastig, want Flevoland heeft veel te bieden op het gebied van food (Urk), logistiek en distributie (Flevokust), centrale ligging (Zeewolde) en ruimte (Emmeloord).”

Afstand
De geïnteresseerde buitenlandse bedrijven worden voorzien van informatie, o.a. met bidbooks en verschillende voor hen interessante contacten.
“Afstand is iets wat in andere delen van de wereld heel anders wordt ervaren dan in Nederland. Zo hebben wij bijvoorbeeld geen Universiteit in onze provincie, maar zijn er veertien universiteiten in een straal van 100 mijl bereikbaar,” waaronder een aantal met wereldfaam. In het perspectief van een Amerikaan is dat naast de deur. Deze brede blik is belangrijk om succesvol te zijn. Onafhankelijk werken en je beloftes nakomen is daarnaast minstens zo belangrijk.

“Put your money where your mouth is” krijgen we dan te horen.
De OMFL zet zich nadrukkelijk in voor de belangen van de bedrijven en maakt hen wegwijs in de Nederlandse wet- en regelgeving. Ook ondersteunt Papma met zijn team o.a. bij vergunningaanvragen, logistieke vraagstukken en informatie over belastingen. Maar ook daarna volgen we de ontwikkelingen van een bedrijf in het kader van het nationale investor relations programma.

Puzzel
Zo worden ondernemingen stap voor stap begeleid. “Het is altijd weer een puzzel, die op enig moment in elkaar valt. Het blijft passen en meten.” Zo is Papma momenteel bezig met een bedrijf uit China dat specifieke wensen heeft op het gebied van containervervoer, logistiek en milieuvergunningen. De Flevokust lijkt een prima plek als een van de zogeheten ‘Topwerklocaties’ in de provincie. “Net buiten de congestie, dus heel interessant.”

Kennisintensief
De wens om meer kennisintensieve bedrijven naar Flevoland te halen, is er zeker, beaamt Papma. Echter, dat is een wat ingewikkelder traject,”Factoren als kennisinstellingen, soortgelijke bedrijven en geschikt gekwalificeerd personeel in de buurt zijn dan van groter belang. Vaak blijkt het toch lastig medewerkers uit bijvoorbeeld de Randstad vankennisintensieve organisaties te interesseren om naar Flevoland te verhuizen.” Kortom, de ambitie is er zeker, maar deze puzzel is wat ingewikkelder.

Papma ontvangt regelmatig buitenlandse ondernemers voor een ‘factfinding trip’. Zij zijn vaak aangenaam verrast over de mogelijkheden in Flevoland en de kansen van bijvoorbeeld Almere liggend direct naast de Randstad, maar zonder de nadelen van de Randstedelijk congestie juicht Papma het ook toe dat Nederlandse universiteiten buitenlandse studenten opleiden. Als ze later op sleutelfuncties komenvallen ze niet zelden terug op het netwerk wat ze tijdens hun studie hebben opgebouwd. “Zij zijn geweldigeambassadeurs voor ons.”

Ambitie
Per 1 januari 2019 starten we in Flevoland ook met Handelsbevordering. Papma: internationaal opererende bedrijven zijn vaak snelle groeiers, forse investeerders in R&D en beter crisis bestendig doordat ze zich bezighouden met meerdere markten. Voor deze regio zien we graag dat bedrijven de ambitie hebben om internationaler te gaan werken. Hiermee kunnen wij ze helpen, o.a. als verbinder, bijvoorbeeld met programma’s van KvK, RVO en commerciële bedrijven. Wij helpen hen daarnaast op bedrijfsniveau met de eerste stap te zetten, bijvoorbeeld als het gaat om samenwerking met bedrijven in Duitsland.

Export of internationaal actief zijn is dan meestal veel meer dan een product naar het buitenland sturen. Goede branding, reclamecampagnes en foreign business development zijn onontbeerlijk om buitenlandse markten te ontwikkelen. Er zijn niettemin veel paralellen met foreign investment, want ook de buitenlandse bedrijven maken een profiel van de door hen gewenste vestigingsplaats.

De OMFL wil Flevolandse bedrijven die de ambitie hebben ‘internationaal te gaan’ een extra profiel geven. Door hen op te nemen in programma’s en op de hoogte te stellen van actuele zaken kunnen zij toegespitste informatie verschaffen. Daarbij werken we samen met o.a. KvK, RvO, lokale bedrijven en de provincie. Die laatste is belangrijk voor Flevolandse bedrijven die bijvoorbeeld in China produceren. De provincie kan hen helpen bij de Chinese overheid de benodigde vergunningen te verkrijgen.

De OMFL zet haar brede buitenlandse netwerk dan ook graag in voor deze bedrijven, voorbeeld met contacten bij buitenlandse banken. Het doel is begrip en goodwill te bewerkstelligen bij alle partijen. “Organisaties moeten weten dat de wet- en regelgeving hier anders is, je moet waken voor begripsverwarring en daarnaast onderkennen dat je elkaar nodig hebt.”

“Het is onze ambitie om het antwoord te weten op vragen van bedrijven. Of hen in contact te brengen met de mensen die deze vraag kunnen beantwoorden. Maar het antwoord komt er.”

Ane Papma