Flevokust - FlevoZine

Bestemmingsplan Flevokust vastgesteld

Het bestemmingsplan Flevokust is vastgesteld door de gemeenteraad. Gelijktijdig werd de raad geïnformeerd over het protocol dat met de begeleidingsgroep is afgesproken.  De volgende stap is dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd voor eventueel beroep. Het bestemmingsplan en het protocol zijn al eerder in een beeldvormende sessie van de raad behandeld. Ook toen waren de reacties van de raadsleden op het bestemmingsplan en het protocol zeer positief. Het protocol beschrijft de voorwaarden waaronder de klankbordgroep wordt betrokken indien er een bedrijf interesse toont in vestiging op het bedrijventerrein Flevokust.

Na de periode van beroep begint de gemeente met het aanbesteden van de opdracht om de grond  bouwrijp te maken. Als er een partij is gekozen en de opdracht is gegund, dan wordt er gestart met de uitvoering van het bouwrijp maken.

De verwachting is dat de eerste fase van de 7,4 hectare eind 2017 bouwrijp is en dat bedrijven vanaf dat moment kunnen starten met de bouw. Deze lange periode heeft te maken met het zetten van het zand om de grond stevig genoeg te maken voor bouwactiviteiten. Daarmee loopt de planning van het binnendijks gedeelte ofwel het haven gerelateerde bedrijventerrein redelijk synchroon met de planning van het buitendijkse gedeelte ofwel de overslaghaven.

Wethouder Ed Rentenaar:” Ik ben blij dat de vaststelling door de gemeenteraad van het bestemmingsplan  zo soepel is verlopen en dat we weer een stap verder zijn in de ontwikkeling van Flevokust. Zeker voor zo’n groot en belangrijk project als Flevokust is dat bijzonder te noemen. En waar ik ook veel waarde aan hecht is dat alle leden van de klankbordgroep hebben aangegeven zeer tevreden te zijn over onze samenwerking en dat alle partijen met veel vertrouwen deelnemen aan de klankbordgroep. Ook de afspraken die zijn vastgelegd in het protocol is in overleg met de leden van de klankbordgroep opgesteld.”

De acquisitie van bedrijven kan na deze vaststelling de komende maanden gestart worden. Als een bedrijf serieuze interesse in vestiging toont, wordt de klankbordgroep bij elkaar geroepen en wordt invulling gegeven aan het vastgestelde protocol.

Flevokust is een samenwerkingsverband tussen Provincie Flevoland en gemeente Lelystad.

 

Gerelateerd nieuws

FlevoZine | Contact

Stichting Flevo Zakenfestival
Postbus 1447
1300 BK Almere
email: via contactformulier
0320 - 840 310

FlevoZine | Categorie
FlevoZine | archief