Flevoland Provinciehuis10379961_639288196151143_9063465815585225315_o

Economie van Flevoland kent mooie groei

De economie van Flevoland maakt een mooie groei door. Vorig jaar was deze naar verwachting 2,9 procent. Dit jaar daalt de economie in de provincie naar 2,2 procent, maar deze ontwikkelt zich nog steeds bovengemiddeld.

De regionale economie versterkt met name door het herstel van de huizenmarkt, de koopkracht en een oplevende bedrijvigheid in Almere. Dat bericht ING Economisch Bureau in haar rapport met de vooruitzichten voor de diverse regio’s in Nederland.

Flevoland blijkt samen met Noord-Holland en Utrecht de sterkste groeier van de economie met ruim boven de 1,6 procent landelijke groei. Verder zijn vooral de stedelijke gebieden in de Randstad plus Zuidoost-Brabant belangrijk voor de positieve economische ontwikkeling.

Zo stijgen de vier grote steden plus Eindhoven met 2 procent. De toename komt door de Randstad waar sectoren als zakelijke dienstverlening, ICT, groothandel en transport dit jaar fors verder klimmen en door de verbeterde huizenmarkt in Amsterdam en Utrecht.

De regio’s in het noorden van het land blijven daarentegen achter. In Noord-Friesland en Zuidoost-Drenthe is er nauwelijks economische vooruitgang te verwachten.

Huizenmarkt herstelt

Flevoland gaat met de bovengemiddelde economische groei weer betere tijden tegemoet. De regionale economie is volgens het rapport door een diep dal gegaan hetgeen de afhankelijkheid van consumentenbestedingen in de provincie duidelijk maakte.

Flevoland is bij uitstek een woonregio en in de jaren voor de crisis werd de economische groei gestimuleerd door de sterke uitbreiding van Almere. De combinatie van dalende huizenprijzen, achteruitgang in koopkracht en sterk oplopende werkloosheid zorgde ervoor dat Flevolanders op de rem gingen staan.

Nu neemt door de stijging van de woningprijzen het hoge aantal woninghypotheken onder water – dat was 46 procent in 2014 – weer af. Huizen in de provincie waren vergeleken met het dieptepunt in de markt in het derde kwartaal van vorig jaar gemiddeld weer 10 procent duurder. Dit is gezien de relatief zwakke vermogenspositie voor Flevolanders een belangrijke voorwaarde om meer te gaan uitgeven. Sindsdien groeit de economie weer.

Dienstenstad Almere als economisch hart

Dienstenstad Almere is als economisch hart van de provincie goed voor de helft van de regionale economie. Nu in de zakelijke dienstverlening onder meer de flex- en de leasebranche en de facilitaire dienstverlening weer toenemen gaat het weer beter.

De sterke groei van Amsterdam maakt het voor Almere moeilijk om nieuwe bedrijven aan te trekken, maar voor grote groepen inwoners van Almere zijn werkgevers op Schiphol en het AMC eveneens een belangrijke bron van werk.

Daarnaast zijn er met de ‘overloop’ van Amsterdam nieuwe kansen om de schaalsprong die Almere voor ogen heeft nieuw leven in te blazen. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Oosterwold en locatie Almere Duin.

Werkloosheid Flevoland daalt

De arbeidsmarkt in Flevoland is in de afgelopen twee jaar in de goede richting gegaan. In 2015 kende de provincie met 9,3 procent landelijk de hoogste werkloosheid. Dit was vrijwel volledig toe te schrijven aan Almere met een aandeel werkzoekenden in de dubbele cijfers.

De relatief hoge werkloosheid in Almere en Lelystad staat in contrast met de rest van Flevoland. Zo kent Urk traditioneel een zeer laag werkloosheidscijfer en hebben ook Dronten en Zeewolde lage cijfers. De snelle daling toont aan dat de groei van de langdurige werkloosheid beperkt is gebleven.

Ook de meer dan 20 procent jeugdwerkloosheid in Almere is aan het dalen. De werkeloosheid in de provincie zal dit jaar naar verwachting dalen tot 5,9 procent. Vorig jaar was dit nog 6,8 procent.

Flevoland ligt hiermee echter nog ruim boven het gemiddelde in Nederland, maar staat met de werkeloosheidscijfers nu wel boven Groningen en Zuid-Holland. De afnemende bevolkingsgroei speelt een rol bij het dalend aantal mensen zonder werk. Zorgelijk blijft wel het relatief kleine aantal banen ten opzichte van de beroepsbevolking. Onder andere de ontwikkeling van Lelystad Airport kan hier vanaf volgend jaar tot nieuwe banengroei in de regio leiden.

Agrarische sector doet het goed

Kijken we economische groei van de Nederlandse agrarische sector, sterk vertegenwoordigd in de provincie Flevoland, dan verwacht het ING Economisch Bureau dat dit jaar het productievolume in deze sector met 0,7 procent zal groeien. Dit is iets lager dan gemiddeld en dan vorig jaar.

Akkerbouwers die aardappelen en uien verbouwen, kennen tot nu toe een goede prijsvorming. Het nieuwe exportseizoen is uitstekend gestart. Het uitvoervolume ligt bijna 10 procent voor op dat van 2015 /2016. Door de toenemende mondiale vraag is ook het lange termijnperspectief voor akkerbouwers goed.

Aardappelseizoen sterk uit de startblokken

Het aardappelseizoen is begonnen met prima prijzen, beter nog dan in het seizoen 2015/2016, waarin de prijzen al ruim boven het gemiddelde van deze eeuw lagen. Ook de export kende een prima start. Tot en met november was de uitvoer 11 procent hoger dan een jaar geleden. Naar het Verenigde Koninkrijk werd 20 procent meer uitgevoerd. Het belangrijkste exportland is België, gevolgd door Dutsland, Senegal en Mauritanië.

Uienteelt rendeert prima

Ook de uienprijzen liggen in het nieuwe seizoen tot nu toe hoger dan het langjarig gemiddelde. Ze blijven tot nu toe wel iets achter bij die van het seizoen 2015/2016. De uitvoer is eveneens goed op dreef. De mondiale vraag naar uien blijft zich sterk ontwikkelen. Het exportvolume was tot en met november bijna 10 procent hoger dan een jaar eerder. Belangrijkste exportbestemming is Senegal (als markt doorgaans gesloten van eind januari tot in augustus). Daarna volgen Brazilië, het VK en Ivoorkust. Deze top 4 is goed voor ruim 40 procent van de uitvoer. Tot en met november was de export naar Senegal ruim 20 procent hoger, naar het VK steeg deze met 40 procent, ondanks een duurdere euro. De uitvoer naar Brazilië is nog niet op gang gekomen. De export profiteert van een ruim en kwalitatief goed aanbod.

Prima perspectief voor akkerbouwbedrijven

Het aantal akkerbouwbedrijven is sinds 2000 gehalveerd tot ongeveer 18.000. Het areaal nam af met ruim 20 procent. Het gemiddelde areaal per bedrijf nam daardoor met 10 hectare toe tot 27,8 hectare in 2016. Dat de uienteelt populair is, blijkt niet alleen uit het toegenomen areaal (+67%), maar ook uit het aantal bedrijven (+2%).

Het aardappelareaal is de laatste jaren redelijk constant, ondanks een daling van het aantal bedrijven met ruim 35 procent. Het Nederlandse aardappel- en uiencluster loopt voorop met innovaties en is succesvol in het vermarkten van de producten naar steeds meer exportlanden. Akkerbouwers die investeren in hun afnemer, zoals HZPC voor pootgoed, worden beloond met hoge rendementen. Dat akkerbouwers er goed voor staan blijkt ook uit de grondprijs. Deze stijgt momenteel voor de akkerbouw, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de grondprijs voor melkvee. Om de steeds duurdere grond rendabel te houden worden er overigens meer hoogwaardige gewassen geteeld, zoals groenten, bloembollen en uitgangsmateriaal.

Meer groenten en fruit verkocht

In de tuinbouw worden meer groenten en fruit verkocht. Volgens GfK zijn de magere jaren voor de aankopen van groenten en fruit in Nederland voorbij, aldus het rapport. De omzet van groenten en fruit steeg vorig jaar met 5 procent. Vooral de prijzen zaten in de lift. Komkommer en paprika verkochten het hele jaar goed, de tomatenprijzen herstelden zich na een slechte start goed. De volumestijgingen bleven op 2 procent bij groenten en 1 procent bij fruit. In de periode van 2008 tot en met 2015 klom de omzet in groenten en fruit met 2 procent.

Dit jaar wordt de omzetgroei iets minder positief vanwege de dure euro. In de glasgroenten is het glasareaal in 2016 voor eerst in zeven jaar weer licht uitgebreid , vooral bij paprika’s. Er worden weer beperkt nieuwe kassen gebouwd. De energieprijzen kunnen dit jaar na enkele gunstige jaren weer stijgen. Investeerders houden echter steeds meer rekening met warmwaterbronnen waarbij de kosten redelijk constant zijn.

Het rapport over de economische groei in andere Nederlandse regio’s is te lezen via

https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-regio/vooruitzichten-regios/regios/economische-groei-per-regio.html

Gerelateerd nieuws

FlevoZine | Contact

Stichting Flevo Zakenfestival
Postbus 1447
1300 BK Almere
email: via contactformulier
0320 - 840 310

FlevoZine | Categorie
FlevoZine | archief