Op 25 januari 2017 hebben  de provincie Flevoland, de gemeente Almere, groene kennisinstelling Aeres en AMS Institute een Memorandum of Understanding ondertekend. Hierin hebben de vier partijen afgesproken de komende tijd de mogelijkheden te onderzoeken om de samenwerking verder te intensiveren. Met deze samenwerking krijgt de Flevo Campus een belangrijke impuls.

Flevo Campus is een wetenschappelijke praktijkwerkplaats op initiatief van de gemeente Almere, provincie Flevoland en groene kennisinstelling Aeres. De campus richt zich primair op kennisinnovatie rond het Floriade thema Feeding the City door middel van onderzoek, onderwijs en ondernemerschap. Sinds januari 2017 heeft AMS Institute uit Amsterdam als 4e partner zich gecommitteerd aan de Flevo Campus, zowel inhoudelijk als financieel. Zij start met een aantal onderzoeken in Almere.

Onderzoek in Almere

Begin 2017 worden voor het onderzoeksprogramma van AMS, genaamd ‘The Feeding City’ overeenkomsten gesloten voor de onderzoeksprojecten ‘Healing garden’, ‘De straat van de toekomst’, ‘City farming’, ‘Floriade Dialogue’ en ‘Summerschool’.

AMS Institute

Het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) is in 2014 opgericht in Amsterdam door de Technische Universiteit Delft en Wageningen Universiteit en Researchcentrum, in samenwerking met het Massachusetts Institute for Technology (MIT). Partners van AMS zijn SHELL, Stad Amsterdam, Alliander, AEB, Waternet, IBM, KPN, Cisco, Accenture, Port of Amsterdam, TNO, Deltares, Waag Society, Amsterdam Smart City en ESA.

Door in Almere onderzoeken en onderwijsactiviteiten te richten op voedselvraagstukken in stedelijk gebied laat AMS zien zich niet alleen op stad Amsterdam te willen richten, maar juist op de gehele metropoolregio.

Programma Almere 2.0

De onderzoeken zijn mede mogelijk door cofinanciering vanuit het Programma Almere 2.0. In dit programma werken het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Almere samen om samen een kwalitatieve impuls te geven aan de groei van de stad.