Provincie en gemeente verschillen op detail in geloof

Omgeving gelooft niets van economische kansen en voorspoed

Lelystad – De discussie over Flevokust lijkt te gaan over geloof. Geloof in de haven en de economische voorspoed die die gaat brengen of geloof dat de haven een complete mislukking wordt. De gelovigen van beide groepen staan zich voor op bewijs: onderzoeken die aantonen dat de haven en een daaraan gekoppeld ‘nat’ bedrijventerrein een goede kans van slagen heeft of onderzoeken die zouden aantonen dat er geen behoefte is aan een haven in Lelystad.

 

Korte geschiedenis

Flevokust, oftewel de overslaghaven en het bedrijventerrein dat bij de Maximacentrale in Lelystad moet verrijzen. Nadat de gemeenteraad van Lelystad het plan in december vorig jaar wegstemde, omdat er geen overeenstemming kon worden bereikt over hoe de haven zou worden aangelegd en welke bedrijven zich er zouden mogen vestigen, nam de provincie het dossier over. Want in het geval van Flevokust spelen er meer belangen dan die van Lelystad alleen. Het gaat om een regionale impuls voor de werkgelegenheid. Het gaat om een investering in het logistieke centrum van Nederland dat Lelystad en Flevoland kunnen zijn, als straks ook Lelystad Airport wordt ontwikkeld. Vervoer over de weg, het water, het spoor en door de lucht, nergens komt het zo dicht bij elkaar als in Lelystad. Als alles doorgaat….

Verontruste burgers in jnuni 2013 in de raadszaal van Lelystad

Verschillen op details

De twee partijen die de haven en het daarbij liggende bedrijventerrein moeten ontwikkelen, zijn het echter niet helemaal eens in deze geloofskwestie. De provincie gaat de haven realiseren, dat staat nagenoeg vast. De gemeente Lelystad het daarbij behorende bedrijventerrein, dat is althans de bedoeling. Maar tussen de provincie en de gemeente is er verschil van mening over wat je van dat bedrijventerrein kan verwachten. De provincie voorziet goede uitgiftekansen en een snelle ontwikkeling, waarbij je zelfs een goede prijs kan vragen voor de grond. De gemeente ziet dat wat somberder in, met nog 100 hectare aan bedrijfsgrond op andere bedrijventerreinen, en vreest een financieel risico van 3,5 miljoen euro. En dan is het de vraag of de gemeente dat risico wil lopen. Het gaat Lelystad financieel niet voor de wind, men staat voor een pijnlijke bezuinigingsoperatie en dan is 3,5 miljoen euro een heleboel geld.

Daarom werkt de gemeente Lelystad nu twee scenario’s uit: één waar men dat risico loopt en volledige zeggenschap behoudt over het bedrijventerrein, welke bedrijven daar mogen komen en de manier en snelheid waarop en waarmee het wordt uitgegeven. De andere optie is dat men de zeggenschap uit handen geeft en de provincie het bedrijventerrein laat ontwikkelen. Het is een vraag waar vooral de lokale politiek zich over moet uitspreken. En er ligt tijdsdruk op de beslissing, want subsidies van het Rijk die beschikbaar zijn voor de aanleg van de haven hebben een uiterste houdbaarheidsdatum. Al loopt daar ook weer overleg over.

 

Schisma van geloof

Overigens zijn beide geloofsrichtingen van Flevokust in deze kwestie het over één ding eens: een haven in Lelystad heeft bestaansrecht en moet er komen. Maar voor het geloof in de economische kansen van Flevokust zijn er ook verschillende stromingen, bleek in augustus op een informatieavond van de provincie. Kritische vragen werden er gesteld, maar vrijwel alle kritische geluiden werden weerlegd. Onderzoeken tonen aan dat een overslaghaven in Lelystad kan rekenen op 40.000 containers per jaar, minimaal, en daarmee bestaansrecht heeft. De provincie en de gemeente geloven er in. En, veel belangrijker, er is een exploitant die erin gelooft en daarom wil investeren in de haven. Tel daarbij dat er een flinke overheidssubsidie beschikbaar is voor de investering, omdat die het vervoer over de weg ontlast en vervoer over water schoner is, en ja… Het blijft een kwestie van waar je staat, maar de gelovigen in de haven hebben toch wel de sterkste troeven in handen.

Maar het voornaamste verzet tegen de haven blijft komen van de biologisch-dynamische bedrijven in de omgeving van Flevokust, de buren van het toekomstige bedrijventerrein. Zij geloven niets van de economische voorspoed die de haven gaat brengen en hangen aan de onderzoeken, die aantonen dat er geen enkele behoefte is aan nog een haven in Nederland. Zij vrezen bovendien de gevolgen van bedrijven en industrie in de omgeving.

Gelovigen van beide stromingen bijeen in het Provinciehuis in augustus

Bewijs

In de meeste geloofskwesties blijft het een kwestie van geloven, omdat er geen concreet bewijs is. In het geval van Flevokust zal het echter één kant op gaan: of de haven en het bedrijventerrein komen er wel, of niet. En daarna zal moeten blijken welk geloof gelijk had. Maar de kans dat de haven er komt is op dit moment nog altijd vele malen groter dan de kans dat het hele project toch wordt afgeblazen. Geloof ik….

By Kees Bakker

Hoofdredacteur, Poezenliefhebber, Gaat graag naar Lowlands en houdt van Flevoland