Overslaghaven was al in gebruik voor officiële oplevering

Met de ingebruikname van Flevokust Haven is de realisatie van Flevoland in het algemeen en Lelystad in het bijzonder als logistiek centrum van de regio, precies tussen de Metropoolregio Amsterdam en de economisch succesvolle regio Zwolle in, weer een stap dichterbij. De verwachtingen zijn hooggespannen voor wat de overslaghaven gaat brengen en de eerste tekenen zijn veelbelovend. Want al is de haven pas kort geleden officieel opgeleverd, hij werd al gebruikt.

Door Kees Bakker

Container Terminal Utrecht (CTU) is de partner van de provincie geweest bij de aanleg en exploitatie van de haven. Het bedrijf kocht ook de eerste vijf hectare bedrijventerrein van de gemeente Lelystad. Er is serieuze belangstelling van twee bedrijven voor de volgende vijftien hectare. In de eerste fase is er zeven hectare beschikbaar, waarvan nu nog twee niet vergeven is. In de tweede fase gaat het m 43 hectare. In totaal is er 160 hectare bedrijventerrein. Daarvan is 30 hectare voor de komende 18 jaar verpacht als terrein voor een groot zonnepark.

Verschillende sectoren

Het haventerrein zelf is vijf hectare groot, maar ook dat kan bij voldoende belangstelling verdubbeld worden. De kade, die nu 150 bij 400 meter is, zou dan 150 bij 800 meter worden.

De haven richt zich in eerste instantie op de overslag van agrarische producten. Daarnaast is de focus van de haven en het bedrijventerrein gericht op biobased en biogrondstoffen en de overslag van circulaire grondstoffen, waarbij afval grondstoffen oplevert voor de industrie.

De Maximacentrale is nabij, Kees Bakker Communicatie ©Logistiek centrum

Jan-Nico Appelman denkt dat er ook kansen liggen voor de ‘maakindustrie’, waarbij de agrarische producten worden bewerkt tot nieuwe producten en dan via Flevokust Haven verscheept worden. In ieder geval gaat het volgens hem om een unieke haven, die Lelystad bovendien benadrukt als logistiek centrum van Nederland. ‘Met de luchthaven vlakbij en de prima bereikbaarheid per weg en per spoor is dat een feit.’

En welllicht dat de Hanzelijn ook nog eens een aftakking krijgt voor goederenvervoer van en naar de haven. ‘Dat zou dan een private spoorlijn worden. Maar als daar belangstelling voor is vanuit het bedrijfsleven, kan het wel. In de planologie van het gebied is er rekening mee gehouden.’

Het eerste deel van het toekomstige bedrijventerrein, Kees Bakker Communicatie ©Er is behoefte

De provincie is trekker geweest van het hele project, nadat de gemeenteraad van Lelystad het eerder niet aandurfde en afwees. In dat plan was er nog sprake van een binnendijkse haven, waarvoor de dijk verlegd zou worden. Nu ligt er een buitendijkse haven, waar de provincie de kar voor heeft getrokken, en is er een binnendijks bedrijventerrein, waar de gemeente Lelystad verantwoordelijk is voor de ontwikkeling.

Dat er behoefte is aan de haven, is wat beide partijen betreft evident. Het achterland van met name agrarische bedrijven, die allemaal wortelen, aardappelen en andere producten te vervoeren hebben, is groot. Vervoer over het water is duurzamer dan vervoer over de weg en de filedruk in de toch al zo drukke Randstad vermindert er ook door. En de zeehavens van Rotterdam, Vlissingen en Antwerpen zijn goed bereikbaar via het Markermeer. Net als de aansluiting noordwaarts, voor kleine ladingen richting Duitsland of Scandinavië.

Peter Rijsenbrij overziet het bedrijventerrein, Kees Bakker Communicatie ©Logistieke hotspot

Kortom: met de ontwikkeling van Lelystad Airport in het verschiet is Lelystad straks bereikbaar per land, zee, spoor en via de lucht. ‘De logistieke hotspot van Nederland,’ denkt Appelman.

‘Hiermee is een foutje van Lely hersteld,’ grapt hij daarbij, ‘want hij heeft nooit een haven ingetekend in de plannen voor Flevoland.’ Overigens kan het de oud-ingenieur en naamgever van deze stad niet worden aangerekend. In de oude plannen voor de nieuwe polder was nog een stuk nieuw land ingepland: de Markerwaard. Lelystad zou daarmee zijn verbinding met het water niet kwijtraken, maar van een lange kustlijn met weids uitzicht en diep water zou ook geen sprake meer zijn. In 1986 werd definitief besloten dat deze inpoldering niet door zou gaan.

Feiten en cijfers

Er valt natuurlijk nog veel meer te vertellen over de haven. Over de golfbreker die voor de haven is aangelegd en die ook een ecologische zone vormt, waar de eerste watervogels al een plekje hebben bemachtigd. Over de vaargeul van twee kilometer, die aansluit op de hoofdvaarroutes Lemmer-Amsterdam/Meppel. Of over de aanleg zelf. Zo werd maar liefst 200.000 m3 water uit de bouwkuip gepompt en werd er 500.000 m3 zand aangevoerd voor het haventerrein. Al het zand werd over het water aangevoerd. Dat scheelde 25.000 vrachtwagenbewegingen.

Maar het belangrijkste is dat de haven zich nu gaat bewijzen en dat er bedrijventerrein verkocht wordt. ‘Maar de belangstelling is er,’ weet wethouder Ed Rentenaar van de gemeente Lelystad. ‘Ik denk dat we daar binnenkort wel meer over kunnen melden.’

Tekst en foto’s: Kees Bakker Communicatie

By Kees Bakker

Hoofdredacteur, Poezenliefhebber, Gaat graag naar Lowlands en houdt van Flevoland