Almere -Flevoland profiteert het sterkst van banengroei in fysieke winkels en met name webshops, zo blijkt uit een onlangs verschenen rapport van de ING. In de periode 2007 tot 2013 zijn er vier keer zo veel banen in de detailhandel bijgekomen als landelijk gemiddeld.

Een deel van de stijging van 20 procent in het aantal banen in de detailhandel in de regio is te verklaren door de stijging van het fysieke winkelaanbod. Op landelijk niveau is er een toename van de leegstand van winkelruimtes, maar de leegstand in Almere blijft op een relatief laag niveau en gelijk met dat van steden als Utrecht en Amsterdam (5 tot 6 procent ).

Het belangrijkste deel van de stijging is echter toe te schrijven aan de opkomst van e-commerce en de daarmee gepaarde toename van het aantal webwinkels. In de afgelopen drie jaar steeg het aantal webwinkels in Almere van 365 naar 740. Vooral Almere profileert zich als ‘web-shophoofdstad’ van Nederland.