Uit de voorlopige resultaten van het werkgelegenheidsonderzoek Flevoland 2018 blijkt dat het aantal banen in 2018 flink is gegroeid. Met een toename van ruim 6.000 banen (+ 3,4%) is het de grootste groei sinds 2008. De afgelopen jaren was er ook al een toename, maar de groei in het afgelopen jaar is duidelijk de grootste.

 De positieve ontwikkeling is zichtbaar bij de bestaande bedrijvigheid en bij het saldo van nieuwe en verdwenen vestigingen. De werkgelegenheid bij bestaande vestigingen (bedrijven, organisaties, instellingen en overheden) is vergeleken met vorig jaar met ruim 5.000 banen toegenomen. Nieuwe vestigingen zorgden voor ruim 9.000 banen, terwijl bijna 8.000 banen verdwenen bij opgeheven of uit de provincie verhuisde vestigingen.

Ondernemende provincie

Flevoland is een ondernemende provincie. Vanaf de start van de provincie Flevoland in 1986 groeit het aantal bedrijven ieder jaar. Flevoland telde op 1 april 2018 bijna 40.000 vestigingen, een kleine 1.500 meer dan een jaar eerder.

Stijgers

In Flevoland doet de grootste toename van banen zich voor in de handel, direct gevolgd door de gezondheidszorg. Deze beide sectoren kennen ieder een groei van meer dan 1.000 banen! Vrijwel alle sectoren laten een stijging zien van het aantal banen, met uitzondering van het openbaar bestuur, hier is een geringe afname van het aantal banen. Relatief gezien stijgt het aantal banen bij bouwbedrijven het sterkst.

Gedeputeerde Jan Nico Appelman: “De cijfers zien er goed uit. We zien stijgingen over de hele linie. In ons Economisch Programma staat ruimte voor ondernemerschap en groei centraal. We richten ons op het duurzaam ondersteunen van het bedrijfsleven. We zien zeker nog vele kansen voor Flevoland  met het hierheen halen van nieuwe bedrijven uit binnen en buiten Nederland maar ook in de ondersteuning van het bestaande bedrijfsleven.”

 

De provincie, en de gemeenten, gebruiken de resultaten van het werkgelegenheidsonderzoek onder meer voor het economische programma, beleid op het gebied van aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt en monitoring. Meer cijfers kunt u vinden op http://www.flevoland.nl/Flevoland-in-beeld-en-cijfers/Feiten-en-cijfers/Voorlopige-uitslag-werkgelegenheidsonderzoek-Flevo.