Subsidieregeling Rijk heeft vreemde gevolgen

Flevoland – ‘Ik ben een dief van mijn  eigen portemonnee als ik het niet doe.’ Ondernemer Martin Janssen maakt er in het NOS-journaal van 17 november geen geheim van dat geld de beweegreden is voor zijn actie. Hij vervangt een prima windmolen die nog twintig jaar meekan door een nieuwe. Geschatte opbrengst: 35.000 euro. Met dank aan het Rijk.

Bijwekingen

Het zijn de volgens velen ongewenste bijwerkingen van een vreemde regeling. Agrariërs kunnen van het Rijk een bijdrage krijgen voor de energie die windmolens opwekken. Daarmee moet deze ‘schone energie’ bevorderd worden. Het subsidiepotje is dit jaar echter nauwelijks gebruikt. Het verzet tegen windmolens in het landschap was groot in den lande, waardoor er veel geld is blijven liggen. Dat heeft tot gevolg dat de bijdrage per kilowattuur nu zo is opgelopen, dat het voor boeren aantrekkelijk is bestaande windmolens af te breken en te verkopen, nieuwe neer te zetten die net zo hoog zijn en net zoveel energie opwekken en daar toch duizenden euro’s mee te verdienen.

De timing is pijnlijk: Flevoland werkte net aan een nieuw windmolenbeleid met verschillende ambities. Door de huidige molens te saneren en te vervangen door hogere molens met meer opbrengst, moet het totale aantal windmolens worden gehalveerd, terwijl de energieopbrengst wordt verdubbeld. Solitaire windmolens op boerenerven moeten met het nieuwe beleid worden tegengegaan. Windmolens worden zoveel mogelijk in wondmolenparken geplaatst. Agrariërs kunnen daarin meedelen, maar zij niet alleen. In het nieuwe beleid konden burgers ook investeren en meeprofiteren van de opbrengst van de windmolens.

Veel overleg

Het pijnlijke is dat het beleid met veel moeite tot stand is gekomen. De provincie en de gemeenten Lelystad, Zeewolde en Dronten hebben er voor overlegd met de Federatie Windmolens Flevoland, die sprak namens de agrariërs en coöperaties die nu windmolens hebben. Maar terwijl er aan de ene onderhandelingstafel afspraken werden gemaakt, werden aan andere tafels subsidieaanvragen ingediend die een bom leggen onder dat nieuwe beleid.  Met name in Dronten speelt het probleem: omdat daar sprake is van een oud bestemmingsplan dat nog niet is aangepast aan de huidige tijd en de windmolens dus zonder vergunning kunnen worden vervangen.

Wethouder Hans Engelvaart uit Dronten is flink chagrijnig over het lek in de subsidieregeling. Over boeren die aan de ene tafel een afspraak maken met gemeenten, provincies en Fwf en vervolgens het tegengestelde doen met subsidie van het Rijk, klinkt zijn oordeel tussen de regels door. ‘Je kan het boerenslimheid noemen. De ene boer is de andere niet. Maar het mag wel, wat ze doen.’

Aanpassing

Het Rijk heeft aangekondigd de subsidieregeling te gaan aanpassen, zodat dit vanaf volgend jaar niet meer kan voorkomen. Het einde van het subsidiepotje is nu wel in zicht, dus het is nog maar de vraag of alle aanvragen voor dit jaar kunnen worden gehonoreerd. Tot die tijd proberen provincie en gemeentes de schade te beperken. De provincie  wil met een noodverordening het windmolenbeleid weer op de rails krijgen. Met de noodverordening kunnen aanvragen voor vervanging worden geblokkeerd tot het beleid dat men voor ogen heeft ook in wet- en regelgeving is vastgelegd. De provincie hoopt dat door het instellen van deze noodverordening het gewenste windmolenbeleid alsnog gestalte kan krijgen, maar of het zal helpen bij de reeds gedane subsidieaanvragen die boeren hebben ingediend bij het Rijk, is maar zeer de vraag.

Foto: Karel Staa

 

By Kees Bakker

Hoofdredacteur, Poezenliefhebber, Gaat graag naar Lowlands en houdt van Flevoland