Tijdens het bedrijfsbezoek aan Van Hees Machinery in Ens werd de start gemarkeerd van het Innovatiecluster Noordoostpolder met acht bedrijven uit de maakindustrie. Gedreven door de krappe arbeidsmarkt en de transitie richting industrie 4.0 is door de deelnemende bedrijven een eigen investering gedaan als het gaat om de verkenning van de samenwerking met elkaar en diverse stakeholders en te komen tot een eerste opzet van het Innovatiecluster met een ambitieuze activiteiten- en projectenagenda.

Deze samenwerking werd op 15 november jl. breed ondersteund vanuit de regionale overheden en de onderwijsinstellingen om zo gezamenlijk in te zetten op binden, boeien en ontwikkeling van talent, stimuleren van innovatie door het delen van kennis en expertise en natuurlijk promotie van de regio en haar bedrijvigheid. De presentatie vond plaats in het bijzijn van de gedeputeerde van Economische Zaken, de heer Jan Nico Appelman,  de wethouder Economische Zaken gemeente Noordoostpolder, de heer Hans Wijnants en Tweede Kamerlid, mevrouw Hilde Palland.

 

In de Noordoostpolder is al het succesvolle Agrofoodcluster actief en samen met het nieuwe Innovatiecluster werd nogmaals onderstreept dat samenwerking van groot belang is voor een sterke regionale economie en werkgelegenheid. Rik van Hees, directeur VHM, neemt deel aan beide clusters en onderstreepte nogmaals het belang van samen en wat dit VHM oplevert.

Auke Sjoerd Tolsma presenteerde namens het Innovatiecluster de volgende prioriteiten:

  • Samenwerking als uitgangspunt zowel tussen bedrijven onderling als met andere clusters, onderwijsinstellingen, organisaties en regionale overheden ter versterking van de regionale economie en werkgelegenheid
  • Met inzet op human capital: hoogwaardig werk MBO en HBO niveau kunnen aanbieden en een gezonde aanwas/instroom hebben voor de sector en daarmee inspelen op de veranderingen op de arbeidsmarkt. Veel aandacht voor scholing van personeel dmv opleiding en delen van kennis en inzet op zijinstroom.
  • Een goed draaiend praktijkcentrum realiseren voor instroom en opleiding
  • Industrie 4.0: inzet op verdere procesinnovatie als gevolg van robotisering en digitalisering
  • Prominent maakcluster realiseren met regionale uitstraling en aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven en talent

Ook dit jaar stond de derde vrijdag van november in het teken van het ondernemerschap op de ‘Dag van de ondernemer’. In 2016 uitgeroepen door MKB-Nederland en bedoeld om ondernemers in het zonnetje te zetten, is deze dag inmiddels uitgegroeid tot een heuse traditie. Koninklijke Metaalunie heeft zich aangesloten bij dit initiatief en organiseerde op de ‘Dag van de Ondernemer’ vrijdag 15 november talrijke activiteiten die mkb-ondernemers en hun bedrijven en medewerkers extra waardering gaven. Ondernemers zijn van ongekende waarde voor ons land. Ze opereren voor eigen rekening en risico, creëren groei, banen en dragen in hoge mate bij aan onze welvaart.