Jan Gras met wand businessclub

Jan Gras ontvangt Gouden Kiekendief

De heer Jan Gras ontving op 29 mei jl.  uit handen van commissaris van de Koning, Leen Verbeek, de Gouden Kiekendief van de Provincie Flevoland.

De Gouden Kiekendief is het Ereteken voor Verdienste van de Provincie Flevoland en een belangrijke onderscheiding.

Jan Gras nam 29 mei jl. afscheid van het Agora Theater in Lelystad en gaat met pensioen. Jan Gras heeft zich buitengewoon verdienstelijk ingezet voor het versterken van de culturele sector in onze provincie.  In 2008 werd Jan Gras directeur bij het Agora Theater. Vanaf 2013 combineerde Gras zijn directeurstaken met die van programmeur en was jarenlang was het gezicht van cultureel Lelystad. In 2017 trad hij af als directeur van het Agora Theater om zich volledig op de theaterprogrammering te richten. Naast het Agora Theater in Lelystad was hij ook betrokken als programmeur bij theater ’t Voorhuys in Emmeloord en de Kunstlinie Almere Routing Flevoland (KAF). Vooral dans zette hij graag op de kaart in Flevoland. Jan Gras is één van de grondleggers van de Culturele Business Club Agora en stimuleerde daarmee een betere aansluiting tussen cultuur en het bedrijfsleven in de regio. Daarmee heeft hij het culturele ondernemerschap in de regio succesvol aangejaagd.

Zijn bezieling hebben ervoor gezorgd dat het Agora Theater in Lelystad een bekende naam is geworden in de provincie en daarbuiten. Met een sterke persoonlijke gedrevenheid heeft hij zich jarenlang actief en met resultaat het culturele aanbod in Flevoland versterkt en kwalitatief verbetert. Om die redenen ontvangt hij de hoogste onderscheiding van de Provincie Flevoland: de Gouden Kiekendief.

De Gouden Kiekendief is een eervolle en belangrijke Flevolandse onderscheiding en bestaat sinds maart 2017. De onderscheiding is bedoeld als blijk van waardering voor personen of organisaties die zich op een zeer bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de provincie Flevoland. Op voordracht door het college van Gedeputeerde Staten wordt de Gouden Kiekendief toegekend. Naast het ontvangen van de Gouden Kiekendief en bijhorende plaquette, wordt de naam van de ontvanger bijgeschreven in het Ereboek van de Provincie Flevoland. Eerder ontvingen mevrouw Riet Rijs, de heer Erik Lagerweij, de heer Dick Velthuizen en de heer Bart Fokkens de Gouden Kiekendief.

Gerelateerd nieuws

FlevoZine | Contact

Stichting Flevo Zakenfestival
Postbus 1447
1300 BK Almere
email: via contactformulier

FlevoZine | Categorie
FlevoZine | archief