Agro-foodsector klaargestoomd voor plattelandsontwikkelingen

Er was veel animo voor het POP3-Festival dat de provincie Flevoland op woensdag 8 maart organiseerde. Ruim 200 agro-foodondernemers meldden zich Op d’n Akker in Nagele. Zij lieten zich bijpraten over de mogelijkheden van het meest recente plattelandsontwikkelingsprogramma POP3.

Subsidies via Europees programma

Via dit programma is de komende jaren ruim 11 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in de Flevolandse agrofoodsector. Om te zorgen dat de ondernemers in de sector goed geïnformeerd zijn over de subsidieregelingen die deel uitmaken van dit Europese programma, heeft de provincie Flevoland een POP3-festival georganiseerd. Samen met  ruim twintig partners uit of verbonden met de Flevolandse agro-foodsector werden de deelnemers geïnformeerd en geïnspireerd door middel van presentaties, workshops en demonstraties. Voor wie behoefte had aan wat meer één-op-één informatie was er een informatiemarkt waar de provincie en de partners zich presenteerden.

Delen van kennis

Hoofddoel was om de deelnemers door het POP3-festival een beter beeld te geven van de mogelijkheden van het plattelandsontwikkelingsprogramma. Europese programma’s bieden kansen via subsidieregelingen, maar die zijn vaak niet eenvoudig om te doorgronden door de strikte voorwaarden en procedures. POP3 richt zich, meer dan de eerdere plattelandsontwikkelingsprogramma’s, vooral op ontwikkelingen en innovaties op het boerenerf. Daardoor is het van belang dat juist agrarische ondernemers kennis krijgen van de mogelijkheden van het programma. Om een subsidie aan te kunnen vragen moeten deze ondernemers bekend zijn met de thema’s en maatregelen van het programma. Door middel van voorbeelden uit de praktijk en het delen van kennis over toekomstige ontwikkelingen binnen de sector werden de deelnemers aan het denken gezet over hun eigen mogelijkheden om met een overheidsbijdrage te investeren in de toekomst van hun agrarische onderneming.

Jaap Lodders_POP3 Festival

Gedeputeerde Jaap Lodders is enthousiast over het POP3-festival: “Ik ben er trots op dat we de agrarische sector zo hebben kunnen mobiliseren. Het grote aantal partners dat met ons heeft samengewerkt om het festival inhoud te geven én het grote aantal deelnemers dat die inhoud tot zich heeft genomen bewijzen samen dat het POP3-festival voorziet in een behoefte. Door de verschillende spelers in de agrofoodketen bij elkaar te brengen ontstaan nieuwe ontwikkelingen en kansen om te innoveren. Die zijn niet alleen van belang voor de individuele agrariër of agrofood-ondernemer, maar dragen bij aan de  positie van de hele Flevolandse agrofoodketen.”

Op de hoogte houden

De provincie streeft ernaar om tot het eind van het POP3-programma contact te houden met de partijen die hun interesse hebben getoond in POP3. Via nieuwsbrieven en andere community-activiteiten gaat de provincie geïnteresseerden ook in de toekomst informeren en inspireren met betrekking tot het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma.

Meer informatie? www.flevoland.nl/POP3 of mail naar: plattelandsontwikkeling@flevoland.nl