Nieuwland national park

Volop inzet vrijetijdssector Flevoland

Woensdag 7 december stelde Provinciale Staten het nieuwe beleidsplan Recreatie & Toerisme Flevoland vast. De vrijetijdssector is een sector die volop in beweging is en vraagt daarom om een nieuw beleidskader. Het nieuwe beleidsplan is gericht op het aantrekken van meer bezoekers en hen langer in de provincie vast te houden. Hiermee kunnen de bestedingen in Flevoland toenemen. De provincie wil dit bereiken door in te zetten op een betere profilering van Flevoland.

 

De provincie kent vele unieke en bijzondere activiteiten en is centraal gelegen in Nederland. Het pallet aan deze producten, voorzieningen en gebieden samen vormen de vrijetijdssector van Flevoland en levert een werkgelegenheid op van meer dan 10.000 banen. De provincie wil zich meer als aantrekkelijke en unieke vrijetijdsbestemming profileren voor zowel de nationale als de internationale gast. Dit doet zij met een actieve promotie, het beter beleefbaar maken van het unieke en onderscheidende karakter, de recreatieve benutting van monumenten en het verbinden van het diverse aanbod.

 

Gezamenlijke ambities
Het Beleidsplan Recreatie is in nauw overleg met betrokkenen uit de vrijetijdssector, zoals ondernemers, brancheorganisaties, belangenorganisaties en Flevolandse gemeenten, tot stand gekomen. “We zetten als provincie vol in op de vrijetijdssector maar dat kunnen we natuurlijk niet alleen. De groei komt vooral vanuit de sector zelf en de provincie wil daar waar mogelijk kansrijke initiatieven ondersteunen. Samen met al onze partners werken we toe naar het realiseren van onze gezamenlijke ambities”, aldus gedeputeerde Michiel Rijsberman.

 

Investeringen in aantrekkelijk Flevoland
De Provincie investeert de komende jaren flink in de aantrekkelijkheid van Flevoland voor de recreant. Zo wordt het Nationaal Park Nieuw Land ontwikkeld tot een natuurgebied met vele recreatiemogelijkheden en een uitstraling van wereldklasse en komen er een aantal nieuwe natuurgebieden bij waar volop gerecreëerd kan worden. De watersporter kan in de toekomst terecht op een nieuw surf- en kite-watersportgebied bij Lelystad. Er wordt flink ingezet op de unieke cultuurhistorische waarde van een aantal bijzondere plekken zoals Unesco Wereld Erfgoed Schokland, het Waterloopbos, Batavia Land en Urk, als ‘bijzondere parel van Flevoland’. Ook de luchthaven ontwikkeling en de Floriade zullen in de toekomst zorgen voor grote toeristenstromen van en naar onze provincie.

Gerelateerd nieuws

FlevoZine | Contact

Stichting Flevo Zakenfestival
Postbus 1447
1300 BK Almere
email: via contactformulier
0320 - 840 310

FlevoZine | Categorie
FlevoZine | archief