provincie flevoland_ollongren_ppp_062019-2

Werkbezoek minister Ollongren aan Flevoland

Het werkbezoek van de minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan Flevoland op woensdag 12 juni 2019 stond in het teken van de nieuwe Omgevingswet. In het bijzonder het bijbehorende digitale stelsel. In de Try Out Flevoland verkennen de Flevolandse overheidspartners wat iedere organisatie hierin zelf moet doen en wat gezamenlijk opgepakt moet worden. Medewerkers en bestuurders van de overheidspartners gingen hierover met de minister in gesprek.  

Bij het werken in de geest van de Omgevingswet is samenwerken tussen alle overheidspartners belangrijk en staat de dienstverlening centraal. Bij de Omgevingswet hoort ook een goede digitale ondersteuning. In het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) moet iedereen – bewoner of ondernemer maar ook de professional – straks op 1 plek snel zien wat mag en wat niet volgens de Omgevingswet.

provincie flevoland_ollongren_ppp_062019-2

Commissaris van de Koning, Leen Verbeek liet minister Ollongren aan de hand van praktijkvoorbeelden zien waar Flevoland voor staat. “Samenwerken zit in het Flevolandse dna. De organisaties in het platform staan en gaan voor de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers. Bij de invoering van de Omgevingswet moet veel gebeuren. Deels hebben we dat per organisatie zelf in de hand maar voor andere zaken hebben we elkaars hulp nodig maar ook die van het Rijk”. Als praktijkvoorbeeld is ook de ontwikkeling van Flevokust Haven gepresenteerd.

Platform Omgevingswet Flevoland

In het Platform Omgevingswet Flevoland bereiden provincie Flevoland, de zes Flevolandse gemeenten, het waterschap, de omgevingsdienst, brandweer, GGD en Rijkswaterstaat zich gezamenlijk voor op de komst van de Omgevingswet.

Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert vanaf 2021 de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Dan moet er een inzichtelijk stelsel zijn voor initiatiefnemers dat eenvoudig is in het gebruik. Met overzichtelijke regels moet meer ruimte ontstaan voor initiatieven in de fysieke leefomgeving.

Gerelateerd nieuws

FlevoZine | Contact

Stichting Flevo Zakenfestival
Postbus 1447
1300 BK Almere
email: via contactformulier
0320 - 840 310

FlevoZine | Categorie
FlevoZine | archief