Provincie Flevoland heeft een potentieel van 199 schoolgebouwen waar zonnepanelen op kunnen. Deze scholen spelen een belangrijke rol in het versnellen van de energietransitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Om schooldaken niet onbenut te laten en energiebesparing te realiseren helpt Schooldakrevolutie samen met het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) de provincie om scholen te verduurzamen. Vanaf september 2020 begint de Schooldakrevolutie in Flevoland. Er is een potentie van 65.000 zonnepanelen op de daken van Flevolandse schoolgebouwen. Om een beeld te geven: daarmee zou genoeg energie kunnen worden opgewekt voor 7.800 Flevolandse huishoudens.

Ambities

Gedeputeerde Jop Fackeldey: “De ambities van Stichting Schooldakrevolutie passen heel goed binnen de ambities van de provincie. Samen met vele andere regionale partijen hebben we in de Flevolandse Energieagenda (FEA) vastgesteld dat we bijdragen aan een CO2-neutraal Flevoland in 2050. Door alle schooldaken vol te leggen met zonnepanelen en te verduurzamen, zetten we een mooie stap richting het behalen van deze missie!”

Duurzaam en educatief

Provincie Flevoland heeft Schooldakrevolutie voor energieopwekking en EEF voor energiebesparing gevraagd. Energie-experts nemen persoonlijk contact op met alle schoolbesturen, brengen de mogelijkheden van duurzame energie-opwek en energiebesparing van schoolgebouwen in kaart en begeleiden de vervolgstappen. Naast de CO2-besparing die zonnepanelen opleveren, leert verduurzaming op school toekomstige generaties spelenderwijs over zonnestroom. In de klas leren jongeren over klimaatverandering en de gevolgen ervan. Met de komst van zonnepanelen zien ze ook wat er nodig is om klimaatverandering tegen te gaan.

Aan de slag

Jeffrey van Poppel, directeur Schooldakrevolutie: “We zijn heel blij dat de provincie Flevoland ons ondersteunt. Met de provincie achter ons kunnen we de schoolbesturen nog beter stimuleren en helpen om met zonnepanelen aan de slag te gaan.” Willem Enklaar, directeur stichting DE-on: “De afgelopen jaren hebben we al veel bedrijven en instellingen kunnen helpen met verduurzaming en energiebesparing. Het is mooi dat we nu ook met de scholen in Flevoland aan de slag gaan. EEF kan juist hier van grote betekenis zijn. Zonne-energie en energiebesparing zijn immers niet de core-business van scholen. Voor EEF wel. Met praktische kennis, capaciteit en financiële middelen helpen we de scholen écht verder.”

Over Stichting Schooldakrevolutie

Als onderdeel van de energietransitie wordt de Schooldakrevolutie ontketend om de verduurzaming van schoolgebouwen te versnellen. Schooldakrevolutie is onderdeel van het landelijke programma ‘Scholen op koers naar 2030’ en ondersteunt scholen om 49% CO2-reductie te realiseren. De missie van de Schooldakrevolutie is om alle kinderen in Nederland te laten leren op, en over zonne-energie van eigen schooldak. De stichting heeft geen winstoogmerk. Meer informatie: www.schooldakrevolutie.nl.

Over Energie Expertisecentrum Flevoland van Stichting DE-on

Stichting DE-on is de Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (DE-on). Met het Energie Expertisecentrum Flevoland helpen we ondernemers, non-profit organisaties en energiecoöperaties in Flevoland bij de ontwikkeling en realisatie van hun duurzame energie- en energiebesparingsprojecten, met expertise en financiering. Ons doel? Het versnellen van de energietransitie in Flevoland en daarmee het versterken van de lokale economie. Meer informatie op deonflevoland.nl.