Flevoland – De provincie is ernstig bezorgd over de voorgenomen schaliegasboringen op haar grondgebied. Zij heeft een zienswijze ingediend op het plan van het Rijk. De provincie vindt dat er veel meer onderzoek nodig is om drinkwatergebieden en waterkeringen te beschermen en om te weten te komen wat de effectenzijn op de leefomgeving. Ook zijn nut en noodzaak van schaliegas onvoldoende aangetoond.

Er zijn  proefgebieden aangewezen bij Dronten en in de Noordoostpolder voor boringen. Die gemeenten hebben ook hun zorg daarover geuit.

By Kees Bakker

Hoofdredacteur, Poezenliefhebber, Gaat graag naar Lowlands en houdt van Flevoland