Kim - Galaxy

De veilige digitale snelweg begint bij Galaxy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing. Vanuit het Europees Parlement geldt de nieuwe privacy wet voor de hele Europese Unie (EU) om iedereen te dwingen bewust 
om te gaan met bedrijfs- en persoonsgegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt hiermee te vervallen. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Gezien de hoogte van de boetes voor datalekken (4% van de jaaromzet met een maximum van 20 miljoen euro) is het van belang dat ook de digitale infrastructuur binnen een organisatie 100% veilig is.

Het moge duidelijk zijn dat het optimaal beveiligen van de digitale verkeers­stromen werk van specialisten is. Een volledige veilige oplossing volstaat niet met een enkele aanpassing of toevoeging. Als specialist op infrastructuur en communicatie-
oplossingen maakt Galaxy de gevaren en oplossingen voor u inzichtelijk. Wij kijken hierin niet alleen naar de techniek, maar vooral ook naar de menselijke factor. Een onwerkbare situatie is zonde van de tijd, energie en investering. Job Kunst, algemeen directeur en oprichter, hierover: “De basis van een veilige digitale werkomgeving, is de infrastructuur waarover de communicatie-stromen verlopen. Galaxy is 20 jaar geleden gestart met als doel zich daar te begeven waar de communicatie ontspringt. Overal waar communicatie tot stand komt, maken wij de verbinding mogelijk. De risico’s waren destijds significant kleiner maar wel aanwezig. Bij Galaxy hebben we ervoor gekozen om transport van
data zoveel mogelijk zonder tussenkomst van het publieke internet te laten verlopen.”
Het besef van Job Kunst dat gevoelige data niet via het publieke internet moet lopen was vooruitstrevend en zeker niet alledaags in die tijd. Hij stelde een team van technici samen om dit ambitieuze idee te realiseren. En zo ontstond het Galaxy Privé-net. Een digitale infrastructuur, die interne verbindingen legt, waardoor data direct van punt A bij punt B afgeleverd worden. Of het nu een telefoongesprek is of belangrijke documenten zijn, alles wordt via Galaxy Privé-net veilig getransporteerd.

Doordat het publieke internet uitgesloten werd, is er een extra veiligheidslaag aangebracht. Als zogenaamde digitale transporteur bemoeien wij ons niet met de inhoud, maar transporteren alleen datgene wat u bezorgt wilt hebben. Galaxy’s Privénet is onder de naam Veilig Verbonden in de afgelopen 6 jaar doorontwikkeld naar een hybride model, waarbij wij uw bedrijfs-, thuislocaties en de leveranciers ook direct kunnen aansluiten op ons netwerk. Dit geldt voor de mobiele toegang, vaste toegang, cloud- en datadiensten.
Wij blijven innoveren en kijken hierbij uiteraard ook lokaal naar samenwerkings-mogelijkheden. Mede in het kader van duurzaamheid en betrokken ondernemerschap heeft Galaxy het letterlijk hogerop gezocht. Zo maken wij inmiddels mede gebruik van de voormalige Nozema torens, wel 24 verspreidt over heel Nederland, van waaruit we niet alleen straalverbindingen bieden naast vaste verbindingen, maar evenzeer ook housing diensten. Naast lokaal is het ook een fijne bijkomstigheid voor het milieu, deze ruimtes worden bijvoorbeeld geheel door de buitentemperatuur gekoeld. Of het nu om een back-up verbinding gaat of als hoofdverbinding, omdat er geen glasvezel in de buurt ligt, Galaxy doet er alles aan om u zoveel mogelijk op een
goede en veilige manier te verbinden.

Galaxy is met Veilig Verbonden een nieuwe weg ingeslagen om nog meer samen met onze relaties te kijken waar de kansen liggen, voor nu en in de toekomst. Wij blijven innoveren en wanneer de behoefte voldoende draagvlak heeft, zorgen wij ervoor dat hier invulling aan gegeven wordt. De ambities zijn om samen verder door te groeien en daarbij ook de ontwikkelingen binnen de Europese markt mee te nemen. Om ons daar te begeven waar onze relaties zich bevinden.

Terugkomende op waar we net zijn begonnen, over de veiligheid van bedrijfs- en persoonsgegevens. Hier wordt echt nog niet altijd voldoende bij stilgestaan. Vanuit het Europees Parlement wordt met de nieuwe AVG wet per 25 mei 2018, iedereen
gedwongen hier bewust mee aan de slag te gaan. Ons advies is, zorg dat je hier in ieder geval een begin in maakt en inzicht verkrijgt welke informatiestromen er on- en offline verlopen. Bekijk welke verbeteringen te behalen zijn en wat hiervoor benodigd is. Het AP (Autoriteit Persoonsgegevens) heeft de bevoegdheid vanaf eind mei zonder reden op de stoep te staan, zorg dat u dan iets kunt laten zien. Uiteraard is hulp op IT gebied ook bij ons mogelijk, de deur op de Ketelmeerstraat 198 te Lelystad staat voor u open om vrijblijvend vraagstukken aan ons voor te leggen. Als infrastructuurspecialist vertellen wij u graag wat wel werkt en wat niet!

Tips voor de veiligheid van uw netwerk:
•  Zorg dat u voor 25 mei een eerste stap heeft
gezet om AVG-proof te worden.
•  Update uw systemen naar de laatste versie.
• Controleer van inkomend mailverkeer of het e-mailadres overeenkomt met de weergegeven naam.
• Zorg dat u voor eind mei een eerste stap heeft gezet met de AVG-wet.
• Probeer bedrijfsgegevens zoveel mogelijk buiten het internet om te delen.
• Verander uw wachtwoorden regelmatig van belangrijke systemen en applicaties.
• Bij twijfel laat u adviseren, liever voorkomen dan genezen.

Dit artikel is ook te lezen in FlevoZine INDRUK. Het gedrukte exemplaar editie 2018.

Gerelateerd nieuws

FlevoZine | Contact

Stichting Flevo Zakenfestival
Postbus 1447
1300 BK Almere
email: via contactformulier

FlevoZine | Categorie
FlevoZine | archief