Aan de Vaartweg 67 in Lelystad zijn sinds augustus 2014 Werkbedrijf Lelystad, Concern voor Werk, de Eduvier Onderwijsgroep en praktijkschool De Steiger gevestigd, die actief samenwerken en mogelijkheden bieden voor de keten van leren, werken en re-integreren. Het pand aan de Vaartweg is aangekocht door de gemeente Lelystad. Sindsdien is er ieder jaar -samen met installatiebedrijf Van Dorp uit Lelystad- goed gekeken naar de verbetering van het pand en zijn er mooie duurzame keuzes gemaakt, wat terug te zien is in de sterke afname van het gebruik in gas en elektriciteit.

Vaartweg 67 is een prachtig voorbeeld van een stapsgewijze verduurzaming. Laat u inspireren!

2014

Het pand aan de Vaartweg is door de gemeente Lelystad aangekocht. Om het pand volledig gebruiksklaar te maken is er schoongemaakt, zijn er nieuwe vloeren gelegd en zijn er sanitaire voorzieningen geïnstalleerd. In het najaar heeft Concern voor Werk -de organisatie die de sociale werkvoorziening uitvoert voor de gemeenten Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde- het pand in gebruik genomen.

2015

Het was tijd om de koeling van de productiehal te optimaliseren. Hiervoor zijn de warmtepompen van de oude locatie van Concern voor Werk gebruikt. Ook is de stookinstallatie gerenoveerd. Hiervoor zijn 3 kleine cv-ketels van de oude locatie naar de nieuwe locatie gebracht. Om de temperatuur in het gebouw te kunnen regelen is een slim meet- en regelsysteem geïnstalleerd. Mede hierdoor is het comfort in het pand flink toegenomen.

2016

De ventilatiekasten zijn gerenoveerd. Hierdoor wordt warmte efficiënt geleverd en wordt er bespaard op de gaskosten. Ook is er thermografisch onderzoek gedaan naar warmtelekkages. Het pand bleek niet geschikt voor externe zonwering waardoor de keuze is gemaakt om op kwetsbare afdelingen hoogwaardige zonnefolie te gebruiken. Ook de liften zijn gerenoveerd met betere en energiezuinigere motoren.

Het gasverbruik is in 2016 met 35% gedaald ten opzichte van 2015. Ook het elektriciteitsverbruik is in 2016 gedaald met 14% ten opzichte van 2015.

2017

De compressor in de productiehal bleek aan vervanging toe en is vervangen door een kleiner en zuiniger exemplaar die nog aanwezig was op de oude locatie van Concern voor Werk. Ook het dak aan de achterzijde van het pand is dit jaar volledig vervangen. De wens was er om ook het dak aan de voorkant te vervangen. Hier waren de ventilatiekasten en luchtkanalen echter al geïnstalleerd, waardoor dat niet mogelijk was.

2018

De oude gasboiler, welke gebruikt werd om de keuken te voorzien van warm water, is vervangen door een warmtepompboiler. Daarbij is goed gekeken naar het gebruik van warm water om zo een slimme keuze voor vervanging te kunnen maken. Aan het eind van dit jaar is een start gemaakt om de ventilatie van de keuken en de kantine in orde te maken.

2019 en toekomst

Na vijf jaar gefaseerd renoveren en finetunen is 2019 het meest comfortabele jaar tot nu toe gebleken. Zelfs op hete zomerdagen bleef het binnen in het pand comfortabel en het energieverbruik laag. Maar… er staat nog meer te gebeuren! Zo wordt er o.a. gekeken naar mogelijkheden voor zonnepanelen op het dak en de mogelijkheden van een pelletkachel om de verouderde stooktechniek in het oudere gedeelte van het pand te vervangen.

Tips voor ondernemers

Bent u geïnspireerd geraakt door de stapsgewijze verduurzamingsaanpak van de Vaartweg 67 in Lelystad? Wij geven u graag een aantal tips om zelf aan de slag te gaan!

1. Bepaal de volgorde van duurzaamheidsmaatregelen

Door de volgorde van maatregelen op een logische en efficiënte wijze te bepalen, wordt voorkomen dat toekomstige maatregelen uiteindelijk lastig te nemen zijn of juist meer geld en tijd gaan kosten. Moet een pand snel gebruiksklaar worden gemaakt? Kijk dan eerst welke duurzaamheids-maatregelen het beste nú genomen kunnen worden en welke kunnen wachten tot later.

2. Communiceer de maatregelen

De acceptatie van de gebruikers in het pand is belangrijk. Om weerstand te voorkomen en meer begrip van gebruikers te krijgen, is het belangrijk om maatregelen goed te communiceren. Laat de installateur dus niet ineens voor de deur staan. Leg de gebruikers uit wat de genomen maatregelen voor hen gaan betekenen.

3. Kies maatregelen die het beste bij de situatie van het gebouw passen

Elk gebouw is anders en heeft dus ook andere eisen wanneer het gaat om klimaatbeheersing. Dit betekent dat wat heel effectief blijkt voor het ene gebouw niet per definitie effectief hoeft te zijn voor het andere gebouw. Probeer abstract naar uw pand te kijken en inventariseer waar de kansen voor verduurzaming liggen.

4. Voer aanpassingen gefaseerd uit

Niet alle mogelijke maatregelen voor het verduurzamen van uw pand hoeven in één keer genomen te worden. Door gefaseerd te werken heeft u de gelegenheid om te reflecteren en kunt u vergelijken welk effect de genomen maatregel heeft op uw energieverbruik. Hierdoor krijgt u beter inzicht in toekomstige kansen voor het verder terugdringen van het energieverbruik. Heeft u weinig budget? Door een gefaseerde aanpak kunt u betere financiële overwegingen maken en tóch kiezen voor de juiste technieken.

5. Laat uw installateur meedenken

Soms weet u als ondernemer niet welke maatregelen mogelijk -en voor uw situatie- geschikt zijn. De installateur beschikt over de benodigde kennis om de juiste adviezen te geven. Door de installateur erbij te betrekken, kunnen de juiste keuzes op de juiste momenten worden gemaakt. Hierbij is het van belang dat u voor een installateur kiest waar u goed mee kunt samenwerken en met u meedenkt.