Sinds 2012 levert Pitteloo Capital groeikapitaal aan snelgroeiende bedrijven en ondernemers.
De Flevolandse investeringsmaatschappij heeft inmiddels participaties in vijftien bedrijven die tezamen goed zijn voor een omzet van 25 miljoen. In totaal hebben zij 200 mensen in dienst.

Pitteloo maakt deel uit van een groep, waartoe ook de KMM Groep (Kennis, Marketing en Media) en MAC3PARK. behoren. “We begeleiden bedrijven aan het begin van hun groei, maar ondersteunen ook volwassen bedrijven”, zegt directeur Richard Beers. “Het is bij uitstek de combinatie van ervaring en financiering die onze aanpak uniek maakt en ons onderscheidt van andere venture capital maatschappijen.”

Pitteloo richt zich met haar participaties op kansrijke bedrijven die ondersteuning nodig hebben om verdere groei te realiseren of bijvoorbeeld te maken hebben met herstructurering. De landelijke focus ligt op bedrijven in informatiebeheer en kennisoverdracht. Dat zijn veelal bedrijven die aanvullend zijn op de bedrijven die deel uitmaken van die KMM Groep.
De KMM Groep levert de bedrijven waarin Pitteloo participeert een brede basis voor verdere groei. “Zo doende bieden wij met KMM Groep ongekende groeimogelijkheden aan de Pitteloo-bedrijven”, zegt Ran Siderius, de CFO van de KMM Groep. Daarnaast begeleidt Pitteloo ook volledige overnames ten behoeve van KMM Groep.

IVIO, Metafoor, Prosu en Karmac vormen de vier pijlers van de KMM Groep. Tezamen zijn zij goed voor een omzet van 30 miljoen. Zij bieden de Pitteloo participaties in aanvulling op de partici­patiegelden uitgebreide kennis en toegang tot een omvangrijk (zakelijk) netwerk. Dat stelt de participaties in staat zich sneller te ontwikkelen,
te versterken en verder te groeien. Regionaal ondersteunt Pitteloo daarnaast ook huurders van MAC3PARK, dat in Flevoland
oplossingen biedt voor de huur van kantoor- en bedrijfsruimte.

Een recent voorbeeld van de succesvolle aanpak van Pitteloo is de 49% deelname in het van oudsher Lelystadse mediabedrijf MixCom. De inmiddels in Zwolle gehuisveste onderneming bestaat uit een internetbedrijf, een designstudio en een uitgeverij. “Dat sluit nauw aan bij de KMM Groep, waardoor er wederzijdse synergievoordelen zijn te behalen die de basis vormen voor verdere groei”, zegt Ran Siderius.

Dit artikel verscheen ook in FlevoZine INDRUK 2018